Üdvözlünk a Buday Taekwon-do Team oldalán!

Látogass el hozzánk és legyél tagja a csapatnak!
Sport, önvédelem, tudatosság, egészség, harcművészet, emberi kapcsolatok…


Ismerj meg minket

A Buday Taekwon-do Team

‘A Buday egy eszme, amit a harcművészeten keresztül képviselünk és élünk meg. A tökéletességre való törekvésünk, melyet életmódként fogunk fel. Szól ez a keménységről, fegyelemről, tiszteletről, összpontosításról, kitartásról, igényességről, alkotásról, fejlődésről, művészetről, egészség- megőrzésről, barátságról, és még sok mindenről. Leginkább rólunk szól, az életünkről. Az ütésed olyan, mint te magad. Ahogy a világra nézel, az úgy néz vissza rád. Nézz hát rá erővel, hittel, tisztességgel és boldog életed lesz. Ezt vallom, ezt valljuk.’

Poós Péter Mester (M)

A Buday Taekwon-do Team az ország 1977-ben alapított első Taekwon-do klubjának (Központi Edzőterem) egyenes ági leszármazottja. Harmat László nagymester, a Magyar ITF Taekwon-do Szövetség megalapítója és elnöke a Központi Edzőteremben nevelte ki a Szövetség vezetőedzőit. Ők kemény munkával és kitartással építették fel saját klubjaikat az ország különböző pontjain. A Buday Taekwon-do Team 1995-ben jött létre, és ma is az egyik alapító, Poós Péter VII. Danos mester vezeti.

Büszkék vagyunk a több mint 30 fekete öves mesterre, akik nálunk tanulnak, a hazai és nemzetközi versenyeredményeinkre, de leginkább arra, hogy ennyi éven át együtt vagyunk, és egymás javára lehetünk…

Oktatóink

‘Minél többet megélek, annál többet tanulok. Minél többet tanulok, annál inkább rádöbbenek arra, hogy milyen keveset tudok’

Michel Legrand

Aki elérte a fekete övet, az nálunk mester. A mesterek dolga pedig továbbadni azt a tudást, amit az évek alatt ők már megszereztek. Ki-ki a maga módján, tehetsége szerint.

A Taekwon-do felépítése

Bázisgyakorlatok

A bázistechnikák alkotják a Taekwon-do mozgásrendszerének alapját. A haladásban kivitelezett ütések, rúgások és hárítások kombinációja hosszas gyakorlás után koordinált, összerendezett mozgást eredményez.

Formagyakorlatok

A formagyakorlatokban végrehajtott mozgássorozatok egy, vagy akár több ember ellen végrehajtott különböző bázistechnikákat (ütések, rúgások, hárítások) foglalnak magukba. A formagyakorlatok gyakorlása fejleszti a technikák pontosságát, összehangoltságát, a térérzéket, a kombinációs készséget és a koncentrációt.

Formai küzdelem

Amikor a tanuló a folyamatos gyakorlás során eljut arra a szintre, hogy a bázis- és a formagyakorlatok rendszeres csiszolása után a technikákat kielégítő módon hajtja végre, akkor ideje elkezdeni a partnerrel történő gyakorlást is. A formai küzdelemre úgy tekinthetünk, mint párosan végrehajtott bázisgyakorlatokra.

Szabad küzdelem

A Taekwon-do technikák ellenfél elleni használata kötetlen formában maga a küzdelem. Ezt speciális keretek közé szorítva beszélhetünk egyedi szabályrendszerről, amelynek a versenyzés területén van jelentősége. E szabályrendszernek köszönhető az öv/csípő fölött alkalmazott látványos kéz- és lábtechnikák széles repertoárja.

Töréstechnika

A töréstechnikák célja a megfelelő koncentráció és olyan lelkiállapot elérésének elsajátítása, ami a különböző (minél több vagy minél keményebb) célpontok eltöréséhez szükséges.

Önvédelem

Az önvédelem a Taekwon-do éles helyzetekben történő alkalmazásának gyakorlása. Tanulásának megkezdéséhez már komoly ismeretanyagra és számos, az edzéseken elsajátított képességre van szükség, ezért általában csak haladó szinten kezdődik meg az oktatása. A Budayban ezzel szemben már kezdő szinten is nagy hangsúlyt fektetünk az önvédelmi technikák elsajátítására.

A Taekwon-do története

Türelmetleneknek,
akik máris edzeni indulnának

A Taekwon-do (továbbiakban TKD) koreai harcművészet, amely nagy hangsúlyt fektet a gyorsan és keményen kivitelezett magas-, forgó-, ugró rúgásokra. Inkább sportnak, mint önvédelmi rendszernek tekinthető, bár eredetileg szigorú katonai alapokra épült. Elmondható róla, hogy egyike a legmodernebb és legstrukturáltabban kialakított ázsiai stílusoknak.

A TKD az 1940-50-es években alakult ki tradicionális koreai stílusok (Taekkyon, Subak, Gwon Beop), továbbá Karate és bizonyos kínai harcművészetek elemeiből felépítve. Jelenleg – bár több, egymással rivalizáló világszervezetből áll – a világ egyik legnépszerűbb és legtöbbet gyakorolt harcművészete, Korea – egyik – nemzeti sportja. Mivel a Buday TKD Team az International Taekwon-do Federation (ITF) világszervezethez tartozik, nálunk nem az olimpiáról ismert TKD-t gyakorolhatod, amely a World Taekwondo Federation (WTF) égisze alatt fut, de ez szerencsére semmit sem von le az élvezeti értékéből – persze ez azon is múlik, hogy ki mit keres a harcművészetben :O)

A kicsit mélyebb betekintést nyújt a TKD történetébe, kezdve az Alapítóval, Choi Hong Hi-val történő ismerkedéssel.

A Taekwon-do teljes története

Türelmeseknek,
akiket érdekel a háttér


Choi, Hong Hi tábornok
1918.11.09 (Hwa Dae, Korea) - 2002.06.15. (Phenjan, Észak-Korea)

Choi Hong Hi kis termetű, beteges gyerek volt, ezért szülei tizenkét éves korától Taekkyon-ra, egy ősi koreai, főleg lábbal vívott harcművészetre taníttatták egy idős mesternél, aki a kalligráfia (szépírás) mestere is volt. A japán megszállás alatt levő Koreában a harcművészetek gyakorlását a megszállók halálbüntetés terhe mellett betiltották, ezért csak illegálisan lehetett gyakorolni. Ahogyan sok koreai fiatalember, az érvényesülés egyetlen lehetőségeként Choi is Japánba került, ahol tanulmányai mellett Shotokan karate edzéseket látogatott. Rendkívül szorgalmasan, fanatikusan gyakorolt és hamarosan a 2. Dan fokozatot is elérte. Ettől kezdve már tanított is. Vele együtt Japánba került unokatestvérével, Choi Younggal ellentétben – aki később felvette japán nevelőszülei nevét és Mas Oyamaként megalapította a Kyokushin karatestílust – gyűlölte a japánokat, esze ágában sem volt japánná válni. Amikor besorozták a japán hadseregbe, fellázadt, ezért letartóztatták és bebörtönözték. Mivel meg akarta őrizni szellemi és testi egészségét, börtönkörülmények közt is edzett, először egyedül, majd hamarosan rabtársait és a börtön személyzetét is karatéra oktatta. A halálbüntetéstől azonban csak a háború vége és a japánok kapitulációja mentette meg.

A háború végével az újonnan szerveződött Dél-Koreai Hadsereg tisztje lett. Az ambiciózus fiatal tiszt a hadseregben is hamar megszervezte a tanítást, saját katonáit és a Koreában szolgáló amerikai katonákat is oktatta – természetesen nem egyedül. Bár szerepéről kevés szó esik, az oktatás oroszlánrészét 1952-től a Choi jobbkezének számító Nam Tae Hi nagymester végezte, akit egyben a TKD eredeti tizenkét mestere vezetőjének is tekinthetünk. Katonai pályájuk zenitjén – az újonnan alakított 29. Gyalogsági „Ököl” Hadosztályban – mintegy 100.000 katonának nyújtottak Tang Soo Do oktatást, köztük a híres Fekete Tigriseknek (a Koreai Háború során észak-koreai küldetésekre specializálódott elit alakulat), napi nyolc óra kemény edzéssel. Ekkor, a kiképzés során dolgozták ki a TKD alapelveit.

Az új stílusnak, melynek Choi a Taekwon-do nevet adta, a koreai hagyományokra támaszkodva modernnek, hatékonynak kellett lennie, és feltétlenül jobbnak kellett lennie a japán karaténál. Ehhez elsősorban az ősi Taekkyon és – paradox módon – a Shotokan elemeit ötvözte. Choi egészen a hadsereg vezérkari főnöki pozíciójáig emelkedett, kétcsillagos tábornokként pedig komoly befolyásra tett szert az ország irányításában is. E befolyását használta fel az országban található harcművészeti iskolák stílusegységének eléréséhez, és így egységes, koreai nemzeti harcművészeti stílus megteremtéséhez. A Kilenc Iskola ("kwan") jórészt civil intézmény volt, és gyakorlatilag karatét tanított, míg Choi saját iskolája, az Oh Do Kwan ("Az én utam iskolája") eredetileg katonai iskolának alakult.

Choi tábornok 1955. április 11-én egy konferencián sikeresen fogadtatta el az új, egységes stílust, melynek neve hivatalosan is a Taekwon-do lett ("A lábbal és kézzel való harc művészete"). Ezt a napot tartjuk a Taekwon-do születésnapjának. Choi tábornokot az újonnan megalakult Koreai Taekwon-do Szövetség (KTA) elnökévé választották (1959), majd diplomáciai pályára lépett, országának nagykövete lett Malajziában, majd Vietnámban. Életét ettől kezdve a Taekwon-do fejlesztésének és népszerűsítésének szentelte. Fáradhatatlan szervezőmunkája hamar meghozta gyümölcsét, hét alapító tagországgal létrejött a nemzetközi szövetség (International Taekwon-do Federation, 1966. március 22.), melynek első elnöke lett.

Az 1972-es katonai puccsok során Dél-Koreában Choi tábornok politikai ellenségei kerültek hatalomra. Choi gyermekeit elfogták és kivégzéssel fenyegették, ha nem tér haza. Ekkor hangzott el a híres mondat: "A Taekwon-do-t választom a fiam helyett". A blöff bejött, gyerekeit és legfontosabb tanítványait végül nem merték bántani és amerikai nyomásra elengedték, bár ezt a kijelentését később sokszor felhánytorgatták neki. Magát Choit viszont halálbüntetés terhe mellett száműzték. Choi, a japán megszállás ellen küzdő hazafi, akinek életcélja Korea egyesítése volt, így vált üldözötté saját hazájában.

Az ITF központját Kanadába helyezték át és minden eddiginél szélesebb körben terjesztették, kiváltképp Európában (Magyarországon 1977-től) és Dél-Amerikában. A rendszeres edzőtáborokon és szemináriumokon túl megszervezték a versenyeket is, az első Világbajnokságnak 1974-ben Montreal adhatott otthont. Budapest 1984-ben Európa Bajnokságot, 1988-ban Világbajnokságot, 2016-ban az ITF történetének addigi legnagyobb világkupáját rendezhette meg. A nyolcvanas években elkészült a 15 kötetes Encyclopedia of Taekwon-do, amely mindmáig a legátfogóbb és legjobban rendszerezett harcművészeti összefoglaló tanítási anyag a világon.

Choi tábornok 84 éves korában, 2002. június 15-én gyomorrákban elhunyt. Kérésére szülőföldjén, (a mai) Észak-Koreában temették el. Utolsó leheletéig, halálos betegen is járta a világot, tanított, szemináriumokat tartott.
A Taekwon-do céljai és filozófiai értékei a tradicionális keleti kultúrában gyökereznek. A filozófiai alapvetést a TKD Eskü utolsó két fogadalma foglalja össze a legjobban:

Ha kell, segítek a bajbajutottakon
„I shall be a champion of justice and freedom”

Minden erőmmel a békét építem
„I shall build a better and peaceful world”

A Taekwon-do-t gyakorolva annak értékei szerint élhetünk, hasznos és jó polgárokként egy jobb világ építésével. Az Alapító Choi Hong Hi tábornok filozófiájára a legnagyobb hatással olyan keleti filozófusok voltak, mint Konfuciusz és Lao-Ce, a buddhizmus, és nem utolsó sorban a harcművészetek gondolatisága. Az értékek, amelyeket tanításaiban megfogalmazott, egyetemesek. A Taekwon-do gyakorlása által megtalálhatjuk a harmóniát testünkben és lelkünkben egyaránt. A támadó és védekező technikák a fizika törvényein alapulnak, különösen a newtoni mozgástörvényeken, melyek megmutatják, hogyan fejthető ki maximális energia a sebesség maximalizálása és a (test) tömegének helyes felhasználása által. Choi tábornok egyaránt meg kívánta osztani filozófiai gondolatait és technikai tudását, és ezeket foglalta össze az Encyclopedia of Taekwon-do c. munkájában.

Mivel mindig a tökéletességre törekedett, Choi tábornok mindig is hangsúlyozta a Taekwon-do-ról, hogy folyamatos fejlődésben van, nyitott a világ változásaira, hogy növelhesse hatékonyságát. Szerinte mindenki, aki úgy gondolja, hogy már teljesítette a kötelességét, gyorsan elpusztul. Hasonlóképpen, minden olyan próbálkozás, amelyről kiderül, hogy elérte a kitűzött célt, időpocsékoláshoz, stagnáláshoz, majd halálhoz vezet. A Taekwon-do sohasem hagyta abba a fejlődést, köszönhetően az Alapító erős akaratának és kemény munkájának. Az ITF új vezetői mind felismerték, hogy folyamatosan tovább kell fejlődni, és közös erővel, az Alapító szellemiségével viszik tovább az örökséget, melyet Choi Hong Hi tábornok a világra hagyott: a Taekwon-do-t.

Buday Kids

A Buday Taekwon-do Klub gyermek szakosztálya 2005 óta működik sikeresen. Az innen kikerült Tanulók közül többen már a felnőtt edzéseket látogatják, van köztük fekete öves Mester, van aki már a Magyar Válogatottban versenyzik, és számos országos bajnoki címmel büszkélkedhetünk. A lényeg azonban, hogy egy összetartó, baráti társaság részeként lehetőségetek van elsajátítani egy harcművészetet, amely az élet minden területén hasznotokra lesz.

Hogy mit tanulhattok, és nyújt nektek a Klub?

Elérhetőség

A Buday Taekwon-do Team várja olyan fiúk és lányok (férfiak és asszonyok :) jelentkezését, akik a hatékony és látványos technikák elsajátítása mellett harcművészek szeretnének lenni. Fontos számunkra a barátság, a csapatszellem és az összetartozás. A közös edzések kitartóvá, kiegyensúlyozottabbá, elkötelezetté tesznek, és a sport hamar életmódunk szerves részévé válik.

Jelentkezés

személyesen Kisfalvi Gábor mesternél:
Kedd és csütörtök (edzésidőben) 18:00 - 19:45 között
Email: info@tkd-itf.hu

Edzések

Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskola
1087 Budapest, Mosonyi u. 6.
Termünk az épület legfelső szintjén található.

Összevont csoport: kedd, csütörtök 18:00 - 19:45 között